Συνολικές προβολές σελίδας

Translate

Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

με e-mail "αιτήματα της καρδιακής σας προσευχής προς την Παναγία": ,,δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο,,, !!!Για Διάβασμα και Μελέτη:

Συνθήκη του Μάαστριχτ: η Συνθήκη των Συνθηκών της βαρβαρότητας που Βιώνουμε.

Η Συνθήκη που ψηφίστηκε στη Βουλή χωρίς οι βουλευτές να τη γνωρίζουν, αφού δεν τους δόθηκε το κείμενο  και κανένα κρατικό όργανο δεν τ...

Ετικέτες