Συνολικές προβολές σελίδας

Translate

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Πάνος Αλε­πλιώ­της. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Πάνος Αλε­πλιώ­της. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

ΟΙ "ΖΑΙΟΙ" ΔΕΝ ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΜΟΝΟ*, ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ (ΟΜΣ) ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΖΟΥΝ (!!)*Για το "αγκάλιασμα" Κουρουμπλή δες Εδώ
ΑΠΟ ΠΑΝΟΣ 
Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Η πα­ρά­τα­ξη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στο συ­νέ­δριο της Ομο­σπον­δί­ας με­τα­να­στευ­τι­κών Συλ­λό­γων και κοι­νο­τή­των Σου­η­δί­ας δεν κα­τέ­βα­σε δικό της ψη­φο­δέλ­τιο για εκλο­γή μελών ΔΣ και ψή­φι­σε τους εκ­προ­σώ­πους των φα­σι­στο­χου­ντι­κών. Τους έβγα­λε έναν ακόμη αντι­πρό­σω­πο στο ΔΣ.
Πριν λίγες μέρες κα­τά­φε­ρε η Ομο­σπον­δία με­τα­να­στευ­τι­κών Συλ­λό­γων και κοι­νο­τή­των Σου­η­δί­ας να κάνει το Συ­νέ­δριό της και να πάρει σο­βα­ρές και ση­μα­ντι­κές διεκ­δι­κη­τι­κές απο­φά­σεις.

Γρά­φου­με ότι κα­τά­φε­ρε γιατί επί ένα χρόνο “κυ­νη­γού­σαν” οι δυ­νά­μεις που συ­σπει­ρώ­νο­νται στο ΚΚΕ, τον απερ­χό­με­νο Πρό­ε­δρο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που πήρε τις σφρα­γί­δες και το τα­μείο και δεν τα έδινε πίσω, δια­χει­ρι­ζό­ταν και τα οι­κο­νο­μι­κά με τρόπο που θα δεί­ξει η έρευ­να.

Τα μα­θη­μα­τι­κά δε που μά­θα­με στο Συ­νέ­δριο δεν μοιά­ζουν με αυτά που μά­θα­με στο σχο­λείο.

Όταν συ­γκε­ντρώ­θη­καν οι αντι­πρό­σω­ποι προ­σπά­θη­σε ο πρώην Πρό­ε­δρος και η παρέα του να νο­μι­μο­ποι­ή­σει αντι­προ­σώ­πους που δεν ήταν καν εκλεγ­μέ­νοι, να βάλει από το πα­ρά­θυ­ρο άλ­λους που δεν έχουν σχέση με το με­τα­να­στευ­τι­κό κί­νη­μα. Δεν τα κα­τά­φε­ρε μετά από αντί­στα­ση των συ­νε­πών δυ­νά­με­ων.

Ούτε κα­τά­φε­ρε να ακυ­ρώ­σει αντι­προ­σώ­πους που βγή­καν με νό­μι­μες δια­δι­κα­σί­ες.

Πριν γίνει η ψη­φο­φο­ρία για Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο με­τρού­σαν οι πα­ρα­τά­ξεις: 17 οι του Πασοκ, 15 του ΚΚΕ, 10 του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και 5 οι ακρο­δε­ξιοί οπα­δοί της χού­ντας.

Οι του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και με τον πρώην επι­κε­φα­λής απο­φά­σι­σαν να μην κα­τε­βά­σουν ψη­φο­δέλ­τιο μετά τις απο­κα­λύ­ψεις, αλλά είχαν και στο μυαλό τους να “τι­μω­ρή­σουν” την πα­ρά­τα­ξη που τους ξε­μπρό­στα­σε και απο­κά­λυ­ψε τον ρόλο τους.

Όταν άνοι­ξε η κάλπη βρέ­θη­κε το ΠΑΣΟΚ με 20, 17+3 (4 στο συμ­βού­λιο), η ΑΣΥΜ του ΚΚΕ με 15 (3 στο ΔΣ) και οι Χου­ντι­κοί με 12 5+7!!! (2 στο ΔΣ), εφτά πα­ρα­πά­νω. Μην πει κά­ποιος για το προ­ο­δευ­τι­κό μέ­τω­πο και τόξο και ό,τι άλλο, που θέλει ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για να μην έρθει η ακρο­δε­ξιά.

Ότι τάχα πα­λεύ­ουν τον φα­σι­σμό αυτοί που αγκα­λιά­ζουν τους φα­σί­στες και τους ψη­φί­ζουν, οι υπο­κρι­τές και οι κα­τα­χρα­στές της εμπι­στο­σύ­νης των με­τα­να­στών και όχι μόνο.


Πάνος Αλε­πλιώ­της

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΘΥΜΟΥΣ ΜΑΚΕΛΑΡΗΔΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ Η ΔΑΝΙΑ ?!!


Για ποιο λόγο συμμετείχε η Δανία στον πόλεμο ενάντια στην Γιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν και Ιράκ;
Γράφει ο Πάνος Αλεπλιώτης // 
Η έρευνα γύρω από αυτό το ερώτημα ανατέθηκε το 2016 σε ανεξάρτητη επιτροπή του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης  και στους καθηγητές Rasmus Mariager και Anders Wivel. Πάνω από 1000 ντοκουμέντα ζητήθηκαν για την έρευνα, 14 από αυτά δεν παραδόθηκαν για λόγους «Εθνικής Ασφαλείας» και «ευαισθησίας» προς τρίτες χώρες, εκ των οποίων τα 11 αφορούσαν τις ΗΠΑ και τα 4 την Αγγλία.
Η έρευνα ανατέθηκε με τον όρο να μην εξεταστούν θέματα διεθνούς δικαίου. Ο λόγος είναι προφανής. Ο κίνδυνος να στραφεί κανείς για εγκλήματα πολέμου, στοχευμένες δολοφονίες και μεταχείριση των αιχμαλώτων, εναντίον της Δανίας δεν θα έπρεπε να αναδειχθεί από την έρευνα για να μείνουν στο απυρόβλητο οι ηθικοί αυτουργοί. Το πόρισμα συμπεραίνει:
-Και στις τρεις περιπτώσεις οι Δανέζικες κυβερνήσεις έδρασαν χωρίς την συμμετοχή της Βουλής χωρίς καν την συμμετοχή όλης της κυβέρνησης. Σε κάποιες περιπτώσεις έγινε κάποια συνεννόηση με τους αρχηγούς της Αντιπολίτευσης κεκλεισμένων των θυρών με παρουσία πάντα του Αμερικάνικου παράγοντα.
– Συγκεκριμένα, σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε απόφαση του ΟΗΕ. Κατά δεύτερον σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε κίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας ώστε να εμπλακεί στον βομβαρδισμό της Γιουγκοσλαβίας, και στις εκστρατείες ενάντια στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ.
-Η απόφαση για αποστολή ευρύτερης συμμαχίας δυνάμεων στο Αφγανιστάν αλλά και στο Ιράκ πάρθηκε από τον ΟΗΕ εκ των υστέρων αφού ήδη η Δανία είχε αποφασίσει για την συμμετοχή της και είχε στείλει στρατεύματα.

Γιουγκοσλαβία

Συγκεκριμένα για τον βομβαρδισμό της Γιουγκοσλαβίας το 1999: μια μικρή ομάδα πολιτικών και στελεχών γύρω από τον τότε πρόεδρο Poul Nyrup Rasmussen σε συνεννόηση με Αμερικάνους παράγοντες αποφάσισαν την συμμετοχή της Δανίας σαν δείγμα καλής θέλησης απέναντι στο κύριο σύμμαχό τους στο ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, έχοντας την στήριξη και των δεξιών αλλά και του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος.
Η επίσημη δικαιολογία προς τα έξω ήταν για «ανθρωπιστικούς λόγους» και την απομάκρυνση του «δικτάτορα» Μιλόσεβιτς.
Η δικαιολογία προς τους πολιτικούς κύκλους ήταν η συμπαράσταση που απαιτείται όταν είσαι μέλος του ΝΑΤΟ. Οι δικαιολογίες στην ουσία δεν ενδιέφεραν τους Αμερικάνους, αρκεί η Δανία να μην ασκούσε βέτο στην απόφαση του ΝΑΤΟ πράγμα που επετεύχθη.

Αφγανιστάν

Όσον αφορά την επιδρομή στο Αφγανιστάν η επιτροπή εξωτερικών της Βουλής (!) το 2001, ένα μήνα μετά την 11/9, πήρε την απόφαση να στείλει η Δανία αξιωματούχους στο στρατηγείο συντονισμού των ΗΠΑ στην Φλόριντα.
Αν υπήρχε έστω και ένας μικρός δισταγμός στην περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας, για το Αφγανιστάν υπήρχε πλήρης συμφωνία. «Είμαστε μαζί σας σε όλη την διαδρομή» δήλωνε ο ίδιος πρωθυπουργός Rasmussen. Η Δανία συμμετείχε στην «απελευθερωτική» δύναμη με τους Αμερικάνους πριν το συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ πάρει την απόφαση για συγκρότηση “συμμαχίας εναντίον της τρομοκρατίας”.

Ιράκ

Στον πόλεμο του Ιράκ υπήρχε η ίδια προθυμία και σαφήνεια.
Ο πρωθυπουργός και μετέπειτα ΓΓ του ΝΑΤΟ, Anders Fogh Rasmussen, συνωνυμία με τον προηγούμενο, ανοιχτά και κρυφά δήλωνε πως η συμμετοχή της Δανίας ήταν απαραίτητη για το «μακρόπνοο σχέδιο ασφαλείας της χώρας» και ότι «η παγκόσμια ατζέντα απαιτούσε να βρισκόμαστε στο πλευρό των Αμερικάνων».
Έτσι πήρε η Δανία μέρος στην εισβολή από το 2003 ενώ η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για νομιμοποίηση της εισβολής πάρθηκε το 2004. Η απόφαση πάρθηκε από τον Δανό υπουργό εξωτερικών, τον Αμερικάνο πρέσβη και με την συμμετοχή στελεχών όπου προΐστατο ο πρωθυπουργός και «επιβραβεύτηκε» για την συμμετοχή του παίρνοντας την θέση του ΓΓ.
«Και στους τρεις πολέμους απουσιάζει η νομιμότητα των αποφάσεων του ΟΗΕ, τονίζει το πόρισμα. «Και στις τρεις περιπτώσεις η Δανία ακολούθησε την πολιτική των ΗΠΑ για στρατιωτική εμπλοκή της χώρας σαν απάντηση της θέλησης των ΗΠΑ για ξεκάθαρη στάση της Δανίας» συνεχίζει.
Επιρρίπτει ευθύνες για την συμμετοχή της Δανίας στον πόλεμο του Ιράκ αλλά μόνο για νομικούς και λόγους Διεθνούς Δικαίου αφού η απόφαση του ΟΗΕ πάρθηκε ένα χρόνο μετά την συμμετοχή της Δανίας. Ευθύνες αποδίδει και στους νομικούς συμβούλους της εποχής αφού τους κατηγορεί ότι ενέδωσαν σε πολιτικές πιέσεις και δεν επέμεναν σε μια ερμηνεία υπέρ του Διεθνούς Δικαίου.
Θα έλεγε κανείς πως ψάχνει “ψήλους στα άχερα” η έρευνα. Παρόλο που δεν επιτράπηκε στην επιτροπή να ερευνήσει πιθανά εγκλήματα πολέμου η εικόνα είναι καθαρή. Τίποτα δεν δικαιολογεί την συμμετοχή της Δανίας στους πολέμους. Ούτε θέματα ασφαλείας, ούτε απειλής από εξωτερικό κίνδυνο ίσχυσαν. Έκανε τα χατίρια των ΗΠΑ που ήταν τα χατίρια και η στυγνή θέληση του πολέμου των μονοπωλίων και του Ιμπεριαλισμού.
Η κοινή γνώμη της Δανίας, γράφουν οι εφημερίδες είναι ξαφνιασμένη. Για τους αγωνιστές ενάντια στο σύστημα της βαρβαρότητας το πόρισμα της έρευνας είναι καθαρό και αναμενόμενο. 
Οι λαοί του κόσμου πρέπει να γκρεμίσουν αυτό το επικίνδυνο και υποκριτικό σύστημα που δεν διστάζει να ματώνει τους λαούς βρίσκοντας ταυτόχρονα πρόθυμους υπηρέτες για να το εξυπηρετήσουν όπως στην περίπτωση τω κυβερνήσεων της Δανίας και των άλλων εξαπτέρυγων της πολιτικής των συμφερόντων των μονοπωλίων.
_________________
Πάνος Αλεπλιώτης 

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Oι αστικοφυλλάδες της Σουηδίας για την -Nadezjda Krupskaja.


«Δεν είναι σίγουρο ότι παντρεύτηκε από αγάπη τον Λένιν ή επειδή ήθελε να συνεχίσει την πολιτική της καριέρα» γράφουν οι Σουηδικές φυλλάδες! «Δεν της φερόταν καλά» λένε. 
Αυτή όμως εκεί! 
Τον παντρεύτηκε και τον ακολούθησε στην εξορία στην Σιβηρία από το 1896 μέχρι το 1901 να κάνει πολιτική καριέρα στους πάγους.... 
Πήγε μαζί του στην Γερμανία μετά την απελευθέρωση τους. Ήταν δίπλα του γραμματέας της ΚΕ. 

«Άκουγε με προσοχή όταν του διηγήθηκα ότι στην Ελβετία το αστικό σχολείο μεταβάλει σε δούλους τους μαθητές». 
Γύρισε μαζί του το 1905 στην Ρωσία αλλά ξαναέφυγαν μετά την αποτυχία της προσπάθειας γιά επανάσταση. 
Και αφού έγινε η Οκτωβριανή επανάσταση επέμενε πάλι δίπλα του. 
Ασχολήθηκε με την εκπαίδευση μαζί με τον Καλίνιν. Ίδρυσε την Κομσομόλ και τους Πιονιέρους. 
Έμεινε δίπλα του όταν έπαθε τα τρία εγκεφαλικά απο το 22 μέχρι τον θανατό του το 24. 
Το 24 εκλέχθηκε στο ΠΓ. 
Εκλέχθηκε στο ανώτατο Σοβιέτ το 1931. Έγινε υφυπουργός παιδείας απο το '29 μέχρι το θάνατό της το 1939. 
Έδωσε μεγάλη βάση στην ίδρυση της παιδικής βιβλιοθήκης και στο Πολυτεχνικό σχολείο. 
Έγραψε την βιογραφία του Λένιν. 
« Το να χτίσεις σοσιαλισμό δεν σημαίνει μόνο να οικοδομήσουμε τεράστια εργοστάσια και αλευρόμυλους. Αυτό είναι βεβαίως απαραίτητο, αλλά όχι αρκετό για να χτίσεις τον σοσιαλισμό. Οι άνθρωποι πρέπει να μεγαλώσουν στο μυαλό και την καρδιά. Και με βάση αυτή την ατομική αλλαγή στήν ζωή μας διαμορφώνεται ένα νέο είδος ισχυρού συλλογικού σοσιαλισμού, στον οποίο το «Εγώ» και το «εμείς» θα ενωθούν σε ένα αδιάσπαστο σύνολο. Μια τέτοια συλλογική μπορεί να αναπτυχθεί μόνο με βάση τη βαθιά ιδεολογική αλληλεγγύη και μια εξίσου βαθιά συναισθηματική προσέγγιση και αμοιβαίας κατανόηση». Γράμμα στον Μαξίμ Γκόρκι το 1932.

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΗΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΤην Κυριακή 25 Φλεβάρη έγινε η χρονιάτικη γενική συνέλευση της Ελληνικής κοινότητας Στοκχόλμης.Εγκρίθηκε ομόφωνα ο απολογισμός δραστηριοτήτων καθώς και ο οικονομικός απολογισμός. Στη συνέχεια έγιναν οι εκλογες για το νέο ΔΣ της Ελληνικής κοινότητας, την ΔΕ του γυναικείου τμήματος καθώς και εκλογές για τους αντιπροσώπους για το 23ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ελληνικών συλλόγων και κοινοτήτων Σουηδίας.

Οι εκλογές φέτος μετά από αλλαγή του καταστατικού σε καταστατική συνέλευση το φθινόπωρο του 2017, γίνεται με την απλή αναλογική, αντί για το πλειοψηφικό που ίσχυε μέχρι πέρυσι.

Η Αγωνιστική Συσπείρωση Μεταναστών – Α.ΣΥ.Μ. κυκλοφόρησε στην διάρκεια της γενικής συνέλευσης την διακήρυξή της. Diakyriksi ASYM 2018Στις εκλογές συμμετείχαν τρία ψηφοδέλτια. Χαρακτηριστικό είναι οτι δύο από τις παρατάξεις στηρίχτηκαν από τον Συριζα.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (Α.ΣΥ.Μ)
που στηρίζεται κι από το ΚΚΕ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (ΕΑΣ)
που στηρίζεται από τον Σύριζα

ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ που στηρίζεται από τον Σύριζα

Τα αποτελέσματα των εκλογών είναι ως εξής:

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ 142

ΕΓΚΥΡΑ 138

ΑΚΥΡΑ 4

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (Α.ΣΥ.Μ) 94 ΚΑΙ 5 ΕΔΡΕΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (ΕΑΣ) 30 ΚΑΙ 1 ΕΔΡΑ

ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 14 ΚΑΙ 1 ΕΔΡΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (Α.ΣΥ.Μ) 94 ΚΑΙ 3 ΕΔΡΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ 67

ΕΓΚΥΡΑ 66

ΑΚΥΡΑ 1

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (Α.ΣΥ.Μ) 44 ΚΑΙ 3 ΕΔΡΕΣ

ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 22 ΚΑΙ 2 ΕΔΡΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΟΥΗΔΙΑΣ (σε παρένθεση τα αποτελέσματα από τις προηγούμενες εκλογές για το 22ο σύνεδριο)

ΨΗΦΙΣΑΝ 145 (70)

ΕΓΚΥΡΑ 143 (64)

ΑΚΥΡΑ 2 (6)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (Α.ΣΥ.Μ)
95 (46) ΚΑΙ 5 (3) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 48 (18) ΚΑΙ 3 (1) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

-------------


Φωτιά πήραν τα μέσα μα­ζι­κής ενη­μέ­ρω­σης για την δια­πί­στω­ση πως η Σου­η­δία είναι πρώτη στην δια­φθο­ρά στην εκτί­μη­ση των Σου­η­δών στην Σκαν­δι­να­βία. Όχι μα­κριά από τις άλλες χώρες αλλά τόσο ώστε να τσα­λα­κώ­νε­ται η έξω­θεν καλή μαρ­τυ­ρία και να μι­λούν για κυ­βερ­νη­τι­κά δια­χει­ρι­στι­κά πλάνα ώστε μέχρι το 2030 να έχει εξα­λει­φθεί τε­λεί­ως η δια­φθο­ρά.

Η Σου­η­δία είναι η πιο διε­φθαρ­μέ­νη χώρα στη Σκαν­δι­να­βία, σύμ­φω­να με εκτί­μη­ση της ορ­γά­νω­σης Transparency Internationals, Διε­θνής δια­φά­νεια. Στην ετή­σια κα­τά­τα­ξη της κλί­μα­κας δια­φθο­ράς η Σου­η­δία κα­τε­βαί­νει σκα­λο­πά­τια και παίρ­νει 84 από 88 πό­ντους που είχε το 2016. Η αιτία μπο­ρεί να είναι τα περ­σι­νά σκάν­δα­λα στις διά­φο­ρες κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες και ορ­γα­νι­σμούς.

«Θέ­λου­με την Σου­η­δία μια κοι­νω­νία χωρίς δια­φθο­ρά. Φυ­σι­κά, είναι ένα όραμα, αλλά ότι μπο­ρού­με να πέ­σου­με τόσο από­το­μα σε αυτήν τη δη­μο­σκό­πη­ση, νο­μί­ζω ότι είναι εξαι­ρε­τι­κά λυ­πη­ρό» λέει Ulla Andrén Πρό­ε­δρος της Διε­θνούς Δια­φά­νειας στην Σου­η­δία.

Νέα Ζη­λαν­δία η λι­γό­τε­ρο διε­φθαρ­μέ­νη κοι­νω­νία

Κάθε χρόνο η Διε­θνής Δια­φά­νεια μετρά το επί­πε­δο της δια­φθο­ράς όπως το αντι­λαμ­βά­νο­νται οι κά­τοι­κοι σε διά­φο­ρες χώρες, σε μια κλί­μα­κα από 0 έως 100, όπου 100 είναι το μέ­γι­στο της έλ­λει­ψης δια­φθο­ράς. 180 χώρες πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στην πιο πρό­σφα­τη δη­μο­σκό­πη­ση, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το 2017. Το κα­λύ­τε­ρο απο­τέ­λε­σμα είναι της Νέας Ζη­λαν­δί­ας, 89 πό­ντους.Σχε­δόν σε όλες οι χώρες όμως μειώ­νο­νται οι πό­ντοι. Στην Ελ­λά­δα δεν είμαι σί­γου­ρος ποιόν ρώ­τη­σαν…Τε­λευ­ταία είναι η Σο­μα­λία με 9. Η Σου­η­δία ίσως είναι σε καλή θέση διε­θνώς, με μια έκτη θέση και 84 βαθ­μούς αλλά έχει χάσει 4 πό­ντους από το 2016. Τη Διε­θνή Δια­φά­νεια Σου­η­δί­ας την ανη­συ­χεί, επει­δή μια πτώση τέσ­σε­ρων πό­ντων θε­ω­ρεί­ται πολύ με­γά­λη στά πλαί­σια της κα­τά­τα­ξης.
Η Σου­η­δία είναι η χει­ρό­τε­ρη στην Σκαν­δι­να­βία
H Σουηδία είναι τώρα η πιο «διεφθαρμένη» χώρα στη Σκανδιναβία. Μετά την Δανία 88, Φιλανδία 85, Νορβηγία 85.
1New Zealand899091919190Asia Pacific
2Denmark889091929190Europe and Central Asia
3Finland858990898990Europe and Central Asia
3Norway858588868685Europe and Central Asia
3Switzerland858686868586Europe and Central Asia
6Singapore848485848687Asia Pacific
6Sweden848889878988Europe and Central Asia
8Canada828283818184Americas
8Luxembourg828185828080Europe and Central Asia
8Netherlands828384838384Europe and Central Asia
8United Kingdom828181787674Europe and Central Asia
12Germany818181797879Europe and Central Asia
13Australia777979808185Asia Pacific
13Hong Kong777775747577Asia Pacific
59
Greece
48444643
40
36
Μεταξύ των αιτιών είναι τα σκάνδαλα των υπηρεσιών της περασμένης χρονιάς. «Δεν εκπλήσσομαι, επειδή είχαμε πέρυσι, δυστυχώς, ένα μεγάλο αριθμό σκανδάλων διαφθοράς στη Σουηδία .Μιλάμε για την Κτηματική Υπηρεσία, την Αστυνομία, το Υπουργείο Μεταφορών, το Συμβούλιο Μεταφορών, αλλά και σε επίπεδο Δήμων και Νομαρχίων η κατάσταση δεν είναι ενθαρρυντική» λέει Ulla Andrén.
H Σου­η­δία είναι τώρα η πιο «διε­φθαρ­μέ­νη» χώρα στη Σκαν­δι­να­βία. Μετά την Δανία 88, Φι­λαν­δία 85, Νορ­βη­γία 85.

Με­τα­ξύ των αι­τιών είναι τα σκάν­δα­λα των υπη­ρε­σιών της πε­ρα­σμέ­νης χρο­νιάς. 
«Δεν εκ­πλήσ­σο­μαι, επει­δή εί­χα­με πέ­ρυ­σι, δυ­στυ­χώς, ένα με­γά­λο αριθ­μό σκαν­δά­λων δια­φθο­ράς στη Σου­η­δία .Μι­λά­με για την Κτη­μα­τι­κή Υπη­ρε­σία, την Αστυ­νο­μία, το Υπουρ­γείο Με­τα­φο­ρών, το Συμ­βού­λιο Με­τα­φο­ρών, αλλά και σε επί­πε­δο Δήμων και Νο­μαρ­χί­ων η κα­τά­στα­ση δεν είναι εν­θαρ­ρυ­ντι­κή» λέει Ulla Andrén.

«Υπάρ­χουν με­ρι­κοί το­μείς που είναι ιδιαί­τε­ρα ανη­συ­χη­τι­κή η κα­τά­στα­ση. Οι δη­μό­σιες συμ­βά­σεις είναι ένας τέ­τοιος το­μέ­ας. Συμ­βαί­νει πολύ συχνά να υπάρ­χουν προ­βλή­μα­τα στην ανά­θε­ση στις δη­μό­σιες συμ­βά­σεις».

Εί­μα­στε σί­γου­ρα πολύ αφε­λείς.

«Εί­μα­στε σί­γου­ρα πολύ αφε­λείς στην Σου­η­δία στο θέμα της δια­φθο­ράς . Πι­στεύ­ου­με ότι η δια­φθο­ρά είναι κάτι που συμ­βαί­νει κάπου εκεί μα­κριά, ότι δεν είναι εδώ, αλλά δεν είναι έτσι».

Ζο­φε­ρή ανά­γνω­ση

Σε πα­γκό­σμιο επί­πε­δο η έκ­θε­ση ειναι μιά ζο­φε­ρή ανά­γνω­ση. Πε­ρισ­σό­τε­ρο από τα δύο τρίτα των 180 χωρών που πα­ρα­τί­θε­νται πέ­φτει κάτω από 50 βαθ­μούς στην κλί­μα­κα. 
Πε­ρισ­σό­τε­ροι από έξι δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια άν­θρω­ποι ζουν σε χώρες που έχουν ένα υψηλό επί­πε­δο δια­φθο­ράς. 
Στην έκ­θε­ση με­τρά­ται επί­σης η συ­σχέ­τι­ση με­τα­ξύ της δια­φθο­ράς και της προ­στα­σί­ας της κοι­νω­νί­ας και των μέσων ενη­μέ­ρω­σης απο την δια­φθο­ρά. 
Σε μια αδύ­να­μη και απρο­στά­τευ­τη κοι­νω­νία θε­ω­ρεί­ται ότι αυ­ξά­νε­ται ο κίν­δυ­νος της δια­φθο­ράς, σε χώρες δε με γε­νι­κευ­μέ­νη δια­φθο­ρά είναι επί­σης ακόμη πιο επι­κίν­δυ­νο για τους αν­θρώ­πους του Τύπου να ερ­γα­στούν.


Με μπλε οι «κα­θα­ρές» χώρες, σαν τις ακτές, και με κόκ­κι­νο και πιο σκού­ρο οι «βρώ­μι­κες»
ΣΚΑΝ­ΔΑ­ΛΑ

–Κτη­μα­τι­κή υπη­ρε­σία.

Τα δια­με­ρί­σμα­τα ιδιαί­τε­ρα στην Στοκ­χόλ­μη είναι τόσο δυ­σεύ­ρε­τα που η λίστα ανα­μο­νής για δια­μέ­ρι­σμα πρώτο χέρι φτά­νει πάνω από τα 30 χρό­νια!!!!! Οι με­τα­νά­στες το ξέ­ρουν αυτό πολύ καλά. Έτσι οι πε­ρισ­σό­τε­ροι νοι­κιά­ζουν δεύ­τε­ρο χέρι, ένα δω­μά­τιο η ένα χώρο συ­νή­θως μαζί με άλ­λους. Πλη­ρώ­νουν υπέ­ρο­γκα ποσά ακόμη και τρι­πλά­σια από τις τρέ­χου­σες τιμές για ένα δια­μέ­ρι­σμα. Σ αυτή την κα­τά­στα­ση ένα από τα πιο ανί­ε­ρα εγκλή­μα­τα για ένα Σου­η­δό επι­τε­λέ­στη­κε από την διοί­κη­ση της Κτη­μα­τι­κής Υπη­ρε­σί­ας που πα­ρά­καμ­πτε την σειρά και έδινε δια­με­ρί­σμα­τα, με­ρι­κά αφού τα ανα­καί­νι­ζε κιό­λας, σε δι­κούς της συγ­γε­νείς αλλά και πο­λι­τι­κούς, συν­δι­κα­λι­στές και άλ­λους πα­ρά­γο­ντες υψηλά ιστά­με­νους. Η Διοί­κη­ση αντι­κα­τα­στά­θη­κε.

–Αστυ­νο­μία.

Εκτύ­πω­ση δια­βα­τή­ριων αξίας 76 εκ. ευρώ δό­θη­κε σε εται­ρία «κολ­λη­τών» της επι­τρο­πής αξιο­λό­γη­σης. Συ­νε­λή­φθη­σαν 2 στε­λέ­χη της Αστυ­νο­μί­ας.

–Υπουρ­γείο Με­τα­φο­ρών

Η πρό­ε­δρος του Ορ­γα­νι­σμού Τη­λε­πι­κοι­νω­νιών έδωσε με απευ­θεί­ας δια­γω­νι­σμό! (δεν ήξερε καλά τον Νόμο λέει) στην IBM όλη την δια­χεί­ρι­ση των τη­λε­πι­κοι­νω­νί­ων. Η ΕΥΠ τρα­βού­σε τα μαλ­λιά της γιατί πα­ρα­δό­θη­καν λί­στες υπάλ­λη­λων της μυ­στι­κής αστυ­νο­μί­ας η και αστυ­νο­μι­κών που ήταν σε απο­στο­λές. Αντι­κα­τα­στά­θη­κε η Διοί­κη­ση, Δυο υπουρ­γοί και η προ­σω­πι­κή γραμ­μα­τέ­ας του πρω­θυ­πουρ­γού! Γλύ­τω­σε έτσι και την μομφή που τους ετοί­μα­ζε η αντι­πο­λί­τευ­ση.

-Συμ­βού­λιο Με­τα­φο­ρών.

Πιά­στη­καν υπάλ­λη­λοι του να δω­ρο­δο­κού­νται από εται­ρία δια­γράμ­μι­σης των δρό­μων για να πα­ρα­ποιούν τα στοι­χεία των μέ­τρων που δια­γραμ­μί­ζο­νταν υπέρ της εται­ρεί­ας.

Κα­θό­λου αφε­λείς δεν είναι οι Σου­η­δοί όπως λέει η Ulla Andrén. Είναι απλά και­νούρ­γιοι στα κόλπα και πιά­νο­νται για μι­κρο­πο­σά.
Τα σκάν­δα­λα θα συ­νε­χί­σουν γιατί πη­γαί­νουν μαζί με την έν­νοια του εύ­κο­λου χρή­μα­τος, χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό του κα­πι­τα­λι­σμού. 
Τους πο­νά­ει βέ­βαια που δεν είναι όπως συ­νή­θι­σαν να λένε για την χώρα τους, ότι είναι πρό­τυ­πο ηθι­κής και ο ομ­φα­λός της γης στην ηθι­κο­λο­γία.

_______________________________­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­__

Πάνος Αλε­πλιώ­της Δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος Πυ­λαί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης 87/90 και 99/2002. Αντι­δή­μαρ­χος Πυ­λαί­ας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Ερ­γά­στη­κε σαν γε­ω­λό­γος, πε­ρι­βαλ­λο­ντο­λό­γος και χω­ρο­τά­κτης. Από το 2011 δια­μέ­νει στην Σου­η­δία στην πόλη Σβεγκ του δήμου Χερ­γιε­ντά­λεν και ερ­γά­ζε­ται ως διευ­θυ­ντής τε­χνι­κών και κοι­νω­νι­κής υπο­δο­μής.