Συνολικές προβολές σελίδας

Translate

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Σουηδία. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Σουηδία. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

ΟΙ "ΖΑΙΟΙ" ΔΕΝ ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΜΟΝΟ*, ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ (ΟΜΣ) ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΖΟΥΝ (!!)*Για το "αγκάλιασμα" Κουρουμπλή δες Εδώ
ΑΠΟ ΠΑΝΟΣ 
Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Η πα­ρά­τα­ξη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στο συ­νέ­δριο της Ομο­σπον­δί­ας με­τα­να­στευ­τι­κών Συλ­λό­γων και κοι­νο­τή­των Σου­η­δί­ας δεν κα­τέ­βα­σε δικό της ψη­φο­δέλ­τιο για εκλο­γή μελών ΔΣ και ψή­φι­σε τους εκ­προ­σώ­πους των φα­σι­στο­χου­ντι­κών. Τους έβγα­λε έναν ακόμη αντι­πρό­σω­πο στο ΔΣ.
Πριν λίγες μέρες κα­τά­φε­ρε η Ομο­σπον­δία με­τα­να­στευ­τι­κών Συλ­λό­γων και κοι­νο­τή­των Σου­η­δί­ας να κάνει το Συ­νέ­δριό της και να πάρει σο­βα­ρές και ση­μα­ντι­κές διεκ­δι­κη­τι­κές απο­φά­σεις.

Γρά­φου­με ότι κα­τά­φε­ρε γιατί επί ένα χρόνο “κυ­νη­γού­σαν” οι δυ­νά­μεις που συ­σπει­ρώ­νο­νται στο ΚΚΕ, τον απερ­χό­με­νο Πρό­ε­δρο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που πήρε τις σφρα­γί­δες και το τα­μείο και δεν τα έδινε πίσω, δια­χει­ρι­ζό­ταν και τα οι­κο­νο­μι­κά με τρόπο που θα δεί­ξει η έρευ­να.

Τα μα­θη­μα­τι­κά δε που μά­θα­με στο Συ­νέ­δριο δεν μοιά­ζουν με αυτά που μά­θα­με στο σχο­λείο.

Όταν συ­γκε­ντρώ­θη­καν οι αντι­πρό­σω­ποι προ­σπά­θη­σε ο πρώην Πρό­ε­δρος και η παρέα του να νο­μι­μο­ποι­ή­σει αντι­προ­σώ­πους που δεν ήταν καν εκλεγ­μέ­νοι, να βάλει από το πα­ρά­θυ­ρο άλ­λους που δεν έχουν σχέση με το με­τα­να­στευ­τι­κό κί­νη­μα. Δεν τα κα­τά­φε­ρε μετά από αντί­στα­ση των συ­νε­πών δυ­νά­με­ων.

Ούτε κα­τά­φε­ρε να ακυ­ρώ­σει αντι­προ­σώ­πους που βγή­καν με νό­μι­μες δια­δι­κα­σί­ες.

Πριν γίνει η ψη­φο­φο­ρία για Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο με­τρού­σαν οι πα­ρα­τά­ξεις: 17 οι του Πασοκ, 15 του ΚΚΕ, 10 του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και 5 οι ακρο­δε­ξιοί οπα­δοί της χού­ντας.

Οι του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και με τον πρώην επι­κε­φα­λής απο­φά­σι­σαν να μην κα­τε­βά­σουν ψη­φο­δέλ­τιο μετά τις απο­κα­λύ­ψεις, αλλά είχαν και στο μυαλό τους να “τι­μω­ρή­σουν” την πα­ρά­τα­ξη που τους ξε­μπρό­στα­σε και απο­κά­λυ­ψε τον ρόλο τους.

Όταν άνοι­ξε η κάλπη βρέ­θη­κε το ΠΑΣΟΚ με 20, 17+3 (4 στο συμ­βού­λιο), η ΑΣΥΜ του ΚΚΕ με 15 (3 στο ΔΣ) και οι Χου­ντι­κοί με 12 5+7!!! (2 στο ΔΣ), εφτά πα­ρα­πά­νω. Μην πει κά­ποιος για το προ­ο­δευ­τι­κό μέ­τω­πο και τόξο και ό,τι άλλο, που θέλει ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για να μην έρθει η ακρο­δε­ξιά.

Ότι τάχα πα­λεύ­ουν τον φα­σι­σμό αυτοί που αγκα­λιά­ζουν τους φα­σί­στες και τους ψη­φί­ζουν, οι υπο­κρι­τές και οι κα­τα­χρα­στές της εμπι­στο­σύ­νης των με­τα­να­στών και όχι μόνο.


Πάνος Αλε­πλιώ­της

Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Άραγε Ποία Είναι η Βούληση της Ε.Ε. ?

Το Viva La Revolucion Σας Ενημερώνει για την Υγεία: Δείτε τι Γίνεται στη Σουηδία και ποίες οι αποφάσεις της Ε.Ε.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
-Κεντρική κατεύθυνση της ΕΕ η εμπορευματοποίηση της Υγείας  
Περιοδεία στο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα» πραγματοποίησε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ και εκ νέου υποψήφιος
«Στη Σουηδία, το μοντέλο που ήδη προωθείται στα νοσοκομεία της χώρας προβλέπει 6 λεπτά προετοιμασία του ασθενή, 6 λεπτά εξέταση, 6 λεπτά διάγνωση. Δίπλα στο ιατρικό συμβούλιο υπάρχει και ο οικονομολόγος, για να "κόβει" ασθενείς και ιατρικές πράξεις που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Σήμερα οι πολίτες της Σουηδίας αναφέρουν την κατάσταση στην Υγεία ως το νούμερο 1 πρόβλημα. Κι αυτή είναι γενική κατεύθυνση για όλες τις χώρες της ΕΕ: Εντατικοποίηση της δουλειάς, ελαστικές σχέσεις απασχόλησης, μισθοί πείνας για τους εργαζόμενους και η προστασία της ζωής, της υγείας του λαού στο ζύγι του "κόστους - οφέλους"».
Αυτές και άλλες εικόνες από το άμεσο και ακόμα πιο ζοφερό μέλλον στο χώρο της Υγείας, αφού ήδη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υλοποιεί (και) τη συγκεκριμένη αντιλαϊκή κατεύθυνση μέσω και των 10λεπτων εξέτασης και διάγνωσης που προβλέπονται στις πολυδιαφημισμένες ΤΟΜΥ, μετέφερε σήμερα κατά τη διάρκεια περιοδείας του στο Νοσοκομείο «Αγία Ολγα» ο Κώστας Παπαδάκης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ και εκ νέου υποψήφιος, επικεφαλής κλιμακίου του ΚΚΕ όπου συμμετείχε και ο υποψήφιος δήμαρχος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στη Ν. Ιωνία, Κώστας Κατιμερτζόγλου.
Στη συζήτηση με τους εργαζόμενους κυριάρχησαν το αίσχος των ατομικών συμβάσεων (σίτιση, φύλαξη κ.ά.), η ασυδοσία του εργολάβου σε βάρος των 70 καθαριστριών, η έλλειψη μόνιμου προσωπικού (ιδιαίτερα ειδικευόμενων) και κρατικών πόρων, που προκαλούν αλυσιδωτές συνέπειες σε ασθενείς και εργαζόμενους. 
Η δουλειά, όπως λένε, τριπλασιάστηκε ιδιαίτερα μετά και το κλείσιμο του 7ου ΙΚΑ και του Νοσοκομείου Πατησίων επί συγκυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση διερρήγνυε τα ιμάτιά του για το κλείσιμό τους και σήμερα ως κυβέρνηση συνεχίζει το ίδιο έργο, κλείνοντας κλινικές, τμήματα, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια.
«Αυτόν το δρόμο τον αφήνει ο ένας και τον πιάνει ο άλλος. Το δημόσιο νοσοκομείο αλλάζει σταδιακά χαρακτήρα. Οι απανωτές περικοπές από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ στους κρατικούς προϋπολογισμούς των δημόσιων νοσοκομείων, του ΕΟΠΥΥ, το σμπαράλιασμα της μόνιμης και σταθερής δουλειάς κρύβουν από πίσω τους σχεδιασμούς δεκαετιών, με στόχο να μετατραπούν τα νοσοκομεία σε αυτοτελείς επιχειρήσεις, να βαθύνει παραπέρα η εμπορευματοποίηση της Υγείας. Ήδη το δημόσιο νοσοκομείο έχει βγάλει δόντια και δαγκώνει. Θα πληρώνεις ακόμη και τον αέρα που αναπνέεις», σημείωσε ο Κ. Παπαδάκης, εξηγώντας ότι το νοσοκομείο-επιχείρηση θα είναι εξ ορισμού υποστελεχωμένο, το προσωπικό θα ξεζουμίζεται, οι υπηρεσίες που θα προσφέρει θα είναι προβληματικές. Ενώ πρόσθεσε ότι σ' αυτό το νήμα εμπλέκονται πλέον δήμοι και Περιφέρειες.
«Η ΕΕ έχει ξεκινήσει την επίθεση. Αν δεν συγκρουστούμε με την εμπορευματοποίηση της Υγείας, με τη λογική του "κόστους - οφέλους", θα φτάσουμε σ' έναν κυνισμό και μια βαρβαρότητα δίχως τέλος. Το ζήτημα είναι πολιτικό, είναι θέμα οικονομίας, εξουσίας. Απέναντι σ' αυτά πρέπει να σταθούμε όρθιοι και προετοιμασμένοι. Να πάρουμε μέτρα. Ισχυρό ΚΚΕ παντού, λοιπόν. Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο και το μήνυμα, που είναι χρέος όλων να διαδοθεί όσο γίνεται πιο πλατιά, για να δοθεί ώθηση στη λαϊκή αντεπίθεση», υπογράμμισε.
3 / 3

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019

Η ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΜΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ (!!)


«Γιατροί χωρίς σύνορα και ιατρική χωρίς όρια – Το νέο σουηδικό μοντέλο»

Το κόστος ενός γιατρού που ζει στην Ισπανία ή στην Ελλάδα ή στην Ρουμανία και εργάζεται για τη Σουηδία είναι σαφώς μικρότερο από το κόστος ενός γιατρού που ζει και εργάζεται στη Σουηδία. Και αυτό είναι και το νόημα του εγχειρήματος. Να μειώσουμε το κόστος και όλο αυτό να το καμουφλάρουμε έτσι ώστε να έχουμε και τον ασθενή/πελάτη ευχαριστημένο. Ποιος θα πει όχι σε συνάντηση με γιατρό, κι ας είναι και εικονική, αν είναι να μην περιμένει τρεις και τέσσερεις μήνες για να συναντήσει ένα γιατρό στο ΚΥ;


Ήδη από τη δεκαετία του 1980 η τηλεϊατρική στη Σουηδία είναι γεγονός. Σε ένα σύστημα υγείας (το σουηδικό) το οποίο χωλαίνει εδώ και αρκετά χρόνια και δέχεται βαριά κριτική από τους ίδιους τους Σουηδούς (η αναβάθμιση του συστήματος υγείας ήταν η κοινή δέσμευση που έκαναν όλα τα κόμματα προεκλογικά για να κερδίσουν τους ψηφοφόρους), οι μάνατζερ της υγείας αποφάσισαν να προχωρήσουν κι ένα βήμα παρακάτω.
Τι είναι όμως η τηλεϊατρική; Είναι η «συνάντηση» γιατρού/ασθενούς σε ένα εικονικό περιβάλλον μέσω της οθόνης του υπολογιστή. Χοντρικά, ο γιατρός είναι στο νοσοκομείο (ή όπου αλλού), ο ασθενής είναι στο σπίτι του, κάθονται μπροστά στις οθόνες των υπολογιστών τους και έτσι γίνεται η εξέταση. Θεωρητικά και σε έκτακτες συνθήκες (π.χ. σε αποκλεισμένες και απομακρυσμένες περιοχές ή όταν ο ασθενής αδυνατεί να προσέλθει άμεσα σε δομή υγείας) θα μπορούσε η τηλεϊατρική να αποτελέσει μια προσωρινή λύση μέχρι ο ασθενής να μπορέσει να επισκεφθεί τη δομή υγείας (νοσοκομείο, κέντρο υγείας κλπ.). Παρόλα αυτά, φτάσαμε σήμερα να συζητάμε το προσωρινό να γίνει μόνιμο.
Στο σουηδικό μοντέλο υγείας τα πάντα μεταφράζονται σε αριθμούς, ο χρήστης των υπηρεσιών υγείας δεν είναι ασθενής, αλλά πελάτης και η σχέση κόστους/κέρδους είναι αυτή που καθορίζει την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας.
Στη Σουηδία οι εργαζόμενοι στην υγεία χωρίζονται χονδρικά σε 4 κατηγορίες. Αυτοί που έχουν συμβόλαιο αορίστου χρόνου (fast anställd – full time), αυτοί που έχουν συμβόλαιο ορισμένου χρόνου (visstidskontrakt), αυτοί που δουλεύουν ως αναπληρωτές ωρομίσθιοι (tmvikarie) και οι λεγόμενοι «ενοικιαζόμενοι» (hyr anställd) οι οποίοι καλύπτουν ανάγκες για μικρό χρονικό διάστημα (λίγες εβδομάδες έως και λίγους μήνες). Πρόσφατα οι νομαρχίες που είναι υπεύθυνες για την υγεία αποφάσισαν πως οι ενοικιαζόμενοι γιατροί είναι ασύμφοροι οικονομικά (καμία αναφορά στο πόσο ασύμφοροι είναι για τον ασθενή ο οποίος κάθε φορά συναντάει διαφορετικό γιατρό για το ίδιο πρόβλημα) και πως δε θα προβούν σε περαιτέρω προσλήψεις υπό αυτό το καθεστώς. Από την άλλη, οι γιατροί με συμβόλαια αορίστου χρόνου δεν φτάνουν για να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού οπότε οι μάνατζερς κατέληξαν πως το πιο συμφέρον οικονομικά είναι να «προσλάβουν» γιατρούς των οποίων η φυσική παρουσία δεν κρίνεται απαραίτητη. Κάτι το οποίο ήδη συμβαίνει στη Σουηδία με την τηλεϊατρική. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η χρήση της τηλεϊατρικής σε 4 νομαρχίες καθώς και ο τύπος εξέτασης στον οποίο την χρησιμοποιούν (Örebro universitet, 2015).
Τον τελευταίο χρόνο υπάρχει η σκέψη – η οποία έχει ενθουσιάσει τους Σουηδούς – για πρόσληψη αλλοδαπών γιατρών σε σουηδικά νοσοκομεία οι οποίοι όμως θα βρίσκονται στις χώρες τους. Για παράδειγμα ένας γιατρός από την Ισπανία θα μπορεί να προσληφθεί από κάποιο νοσοκομείο στη βόρεια Σουηδία χωρίς να χρειαστεί να μεταναστεύσει. Απλά θα συνδέεται ο υπολογιστής του στη Μαδρίτη με τον υπολογιστή του ασθενούς στο Umeå και έτσι θα γίνεται η εξέταση και η διάγνωση (Läkartidningen, 2018).
Μελέτες έχουν δείξει πως τόσο το σύστημα της τηλεϊατρικής όσο και το σύστημα του γιατρού από απόσταση δεν είναι ασφαλή  (Ekholm 2002, Blomstrand 2002, Yamaguchi et al 2009). Το κόστος όμως για τα νοσοκομεία είναι μικρότερο. Το κόστος ενός γιατρού που ζει στην Ισπανία ή στην Ελλάδα ή στην Ρουμανία και εργάζεται για τη Σουηδία είναι σαφώς μικρότερο από το κόστος ενός γιατρού που ζει και εργάζεται στη Σουηδία. Και αυτό είναι και το νόημα του εγχειρήματος. Να μειώσουμε το κόστος και όλο αυτό να το καμουφλάρουμε έτσι ώστε να έχουμε και τον ασθενή/πελάτη ευχαριστημένο. Ποιος θα πει όχι σε συνάντηση με γιατρό, κι ας είναι και εικονική, αν είναι να μην περιμένει τρεις και τέσσερις μήνες για να συναντήσει ένα γιατρό στο ΚΥ;
*Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019 θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για την εισαγωγή του «γιατρού από απόσταση» οπότε και θα ξεκινήσει το πρόγραμμα. Ο σουηδικός ιατρικός σύλλογος δεν έχει πάρει ακόμη ξεκάθαρη θέση.

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΗΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΤην Κυριακή 25 Φλεβάρη έγινε η χρονιάτικη γενική συνέλευση της Ελληνικής κοινότητας Στοκχόλμης.Εγκρίθηκε ομόφωνα ο απολογισμός δραστηριοτήτων καθώς και ο οικονομικός απολογισμός. Στη συνέχεια έγιναν οι εκλογες για το νέο ΔΣ της Ελληνικής κοινότητας, την ΔΕ του γυναικείου τμήματος καθώς και εκλογές για τους αντιπροσώπους για το 23ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ελληνικών συλλόγων και κοινοτήτων Σουηδίας.

Οι εκλογές φέτος μετά από αλλαγή του καταστατικού σε καταστατική συνέλευση το φθινόπωρο του 2017, γίνεται με την απλή αναλογική, αντί για το πλειοψηφικό που ίσχυε μέχρι πέρυσι.

Η Αγωνιστική Συσπείρωση Μεταναστών – Α.ΣΥ.Μ. κυκλοφόρησε στην διάρκεια της γενικής συνέλευσης την διακήρυξή της. Diakyriksi ASYM 2018Στις εκλογές συμμετείχαν τρία ψηφοδέλτια. Χαρακτηριστικό είναι οτι δύο από τις παρατάξεις στηρίχτηκαν από τον Συριζα.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (Α.ΣΥ.Μ)
που στηρίζεται κι από το ΚΚΕ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (ΕΑΣ)
που στηρίζεται από τον Σύριζα

ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ που στηρίζεται από τον Σύριζα

Τα αποτελέσματα των εκλογών είναι ως εξής:

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ 142

ΕΓΚΥΡΑ 138

ΑΚΥΡΑ 4

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (Α.ΣΥ.Μ) 94 ΚΑΙ 5 ΕΔΡΕΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (ΕΑΣ) 30 ΚΑΙ 1 ΕΔΡΑ

ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 14 ΚΑΙ 1 ΕΔΡΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (Α.ΣΥ.Μ) 94 ΚΑΙ 3 ΕΔΡΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ 67

ΕΓΚΥΡΑ 66

ΑΚΥΡΑ 1

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (Α.ΣΥ.Μ) 44 ΚΑΙ 3 ΕΔΡΕΣ

ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 22 ΚΑΙ 2 ΕΔΡΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΟΥΗΔΙΑΣ (σε παρένθεση τα αποτελέσματα από τις προηγούμενες εκλογές για το 22ο σύνεδριο)

ΨΗΦΙΣΑΝ 145 (70)

ΕΓΚΥΡΑ 143 (64)

ΑΚΥΡΑ 2 (6)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (Α.ΣΥ.Μ)
95 (46) ΚΑΙ 5 (3) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 48 (18) ΚΑΙ 3 (1) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

-------------


Φωτιά πήραν τα μέσα μα­ζι­κής ενη­μέ­ρω­σης για την δια­πί­στω­ση πως η Σου­η­δία είναι πρώτη στην δια­φθο­ρά στην εκτί­μη­ση των Σου­η­δών στην Σκαν­δι­να­βία. Όχι μα­κριά από τις άλλες χώρες αλλά τόσο ώστε να τσα­λα­κώ­νε­ται η έξω­θεν καλή μαρ­τυ­ρία και να μι­λούν για κυ­βερ­νη­τι­κά δια­χει­ρι­στι­κά πλάνα ώστε μέχρι το 2030 να έχει εξα­λει­φθεί τε­λεί­ως η δια­φθο­ρά.

Η Σου­η­δία είναι η πιο διε­φθαρ­μέ­νη χώρα στη Σκαν­δι­να­βία, σύμ­φω­να με εκτί­μη­ση της ορ­γά­νω­σης Transparency Internationals, Διε­θνής δια­φά­νεια. Στην ετή­σια κα­τά­τα­ξη της κλί­μα­κας δια­φθο­ράς η Σου­η­δία κα­τε­βαί­νει σκα­λο­πά­τια και παίρ­νει 84 από 88 πό­ντους που είχε το 2016. Η αιτία μπο­ρεί να είναι τα περ­σι­νά σκάν­δα­λα στις διά­φο­ρες κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες και ορ­γα­νι­σμούς.

«Θέ­λου­με την Σου­η­δία μια κοι­νω­νία χωρίς δια­φθο­ρά. Φυ­σι­κά, είναι ένα όραμα, αλλά ότι μπο­ρού­με να πέ­σου­με τόσο από­το­μα σε αυτήν τη δη­μο­σκό­πη­ση, νο­μί­ζω ότι είναι εξαι­ρε­τι­κά λυ­πη­ρό» λέει Ulla Andrén Πρό­ε­δρος της Διε­θνούς Δια­φά­νειας στην Σου­η­δία.

Νέα Ζη­λαν­δία η λι­γό­τε­ρο διε­φθαρ­μέ­νη κοι­νω­νία

Κάθε χρόνο η Διε­θνής Δια­φά­νεια μετρά το επί­πε­δο της δια­φθο­ράς όπως το αντι­λαμ­βά­νο­νται οι κά­τοι­κοι σε διά­φο­ρες χώρες, σε μια κλί­μα­κα από 0 έως 100, όπου 100 είναι το μέ­γι­στο της έλ­λει­ψης δια­φθο­ράς. 180 χώρες πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στην πιο πρό­σφα­τη δη­μο­σκό­πη­ση, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το 2017. Το κα­λύ­τε­ρο απο­τέ­λε­σμα είναι της Νέας Ζη­λαν­δί­ας, 89 πό­ντους.Σχε­δόν σε όλες οι χώρες όμως μειώ­νο­νται οι πό­ντοι. Στην Ελ­λά­δα δεν είμαι σί­γου­ρος ποιόν ρώ­τη­σαν…Τε­λευ­ταία είναι η Σο­μα­λία με 9. Η Σου­η­δία ίσως είναι σε καλή θέση διε­θνώς, με μια έκτη θέση και 84 βαθ­μούς αλλά έχει χάσει 4 πό­ντους από το 2016. Τη Διε­θνή Δια­φά­νεια Σου­η­δί­ας την ανη­συ­χεί, επει­δή μια πτώση τέσ­σε­ρων πό­ντων θε­ω­ρεί­ται πολύ με­γά­λη στά πλαί­σια της κα­τά­τα­ξης.
Η Σου­η­δία είναι η χει­ρό­τε­ρη στην Σκαν­δι­να­βία
H Σουηδία είναι τώρα η πιο «διεφθαρμένη» χώρα στη Σκανδιναβία. Μετά την Δανία 88, Φιλανδία 85, Νορβηγία 85.
1New Zealand899091919190Asia Pacific
2Denmark889091929190Europe and Central Asia
3Finland858990898990Europe and Central Asia
3Norway858588868685Europe and Central Asia
3Switzerland858686868586Europe and Central Asia
6Singapore848485848687Asia Pacific
6Sweden848889878988Europe and Central Asia
8Canada828283818184Americas
8Luxembourg828185828080Europe and Central Asia
8Netherlands828384838384Europe and Central Asia
8United Kingdom828181787674Europe and Central Asia
12Germany818181797879Europe and Central Asia
13Australia777979808185Asia Pacific
13Hong Kong777775747577Asia Pacific
59
Greece
48444643
40
36
Μεταξύ των αιτιών είναι τα σκάνδαλα των υπηρεσιών της περασμένης χρονιάς. «Δεν εκπλήσσομαι, επειδή είχαμε πέρυσι, δυστυχώς, ένα μεγάλο αριθμό σκανδάλων διαφθοράς στη Σουηδία .Μιλάμε για την Κτηματική Υπηρεσία, την Αστυνομία, το Υπουργείο Μεταφορών, το Συμβούλιο Μεταφορών, αλλά και σε επίπεδο Δήμων και Νομαρχίων η κατάσταση δεν είναι ενθαρρυντική» λέει Ulla Andrén.
H Σου­η­δία είναι τώρα η πιο «διε­φθαρ­μέ­νη» χώρα στη Σκαν­δι­να­βία. Μετά την Δανία 88, Φι­λαν­δία 85, Νορ­βη­γία 85.

Με­τα­ξύ των αι­τιών είναι τα σκάν­δα­λα των υπη­ρε­σιών της πε­ρα­σμέ­νης χρο­νιάς. 
«Δεν εκ­πλήσ­σο­μαι, επει­δή εί­χα­με πέ­ρυ­σι, δυ­στυ­χώς, ένα με­γά­λο αριθ­μό σκαν­δά­λων δια­φθο­ράς στη Σου­η­δία .Μι­λά­με για την Κτη­μα­τι­κή Υπη­ρε­σία, την Αστυ­νο­μία, το Υπουρ­γείο Με­τα­φο­ρών, το Συμ­βού­λιο Με­τα­φο­ρών, αλλά και σε επί­πε­δο Δήμων και Νο­μαρ­χί­ων η κα­τά­στα­ση δεν είναι εν­θαρ­ρυ­ντι­κή» λέει Ulla Andrén.

«Υπάρ­χουν με­ρι­κοί το­μείς που είναι ιδιαί­τε­ρα ανη­συ­χη­τι­κή η κα­τά­στα­ση. Οι δη­μό­σιες συμ­βά­σεις είναι ένας τέ­τοιος το­μέ­ας. Συμ­βαί­νει πολύ συχνά να υπάρ­χουν προ­βλή­μα­τα στην ανά­θε­ση στις δη­μό­σιες συμ­βά­σεις».

Εί­μα­στε σί­γου­ρα πολύ αφε­λείς.

«Εί­μα­στε σί­γου­ρα πολύ αφε­λείς στην Σου­η­δία στο θέμα της δια­φθο­ράς . Πι­στεύ­ου­με ότι η δια­φθο­ρά είναι κάτι που συμ­βαί­νει κάπου εκεί μα­κριά, ότι δεν είναι εδώ, αλλά δεν είναι έτσι».

Ζο­φε­ρή ανά­γνω­ση

Σε πα­γκό­σμιο επί­πε­δο η έκ­θε­ση ειναι μιά ζο­φε­ρή ανά­γνω­ση. Πε­ρισ­σό­τε­ρο από τα δύο τρίτα των 180 χωρών που πα­ρα­τί­θε­νται πέ­φτει κάτω από 50 βαθ­μούς στην κλί­μα­κα. 
Πε­ρισ­σό­τε­ροι από έξι δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια άν­θρω­ποι ζουν σε χώρες που έχουν ένα υψηλό επί­πε­δο δια­φθο­ράς. 
Στην έκ­θε­ση με­τρά­ται επί­σης η συ­σχέ­τι­ση με­τα­ξύ της δια­φθο­ράς και της προ­στα­σί­ας της κοι­νω­νί­ας και των μέσων ενη­μέ­ρω­σης απο την δια­φθο­ρά. 
Σε μια αδύ­να­μη και απρο­στά­τευ­τη κοι­νω­νία θε­ω­ρεί­ται ότι αυ­ξά­νε­ται ο κίν­δυ­νος της δια­φθο­ράς, σε χώρες δε με γε­νι­κευ­μέ­νη δια­φθο­ρά είναι επί­σης ακόμη πιο επι­κίν­δυ­νο για τους αν­θρώ­πους του Τύπου να ερ­γα­στούν.


Με μπλε οι «κα­θα­ρές» χώρες, σαν τις ακτές, και με κόκ­κι­νο και πιο σκού­ρο οι «βρώ­μι­κες»
ΣΚΑΝ­ΔΑ­ΛΑ

–Κτη­μα­τι­κή υπη­ρε­σία.

Τα δια­με­ρί­σμα­τα ιδιαί­τε­ρα στην Στοκ­χόλ­μη είναι τόσο δυ­σεύ­ρε­τα που η λίστα ανα­μο­νής για δια­μέ­ρι­σμα πρώτο χέρι φτά­νει πάνω από τα 30 χρό­νια!!!!! Οι με­τα­νά­στες το ξέ­ρουν αυτό πολύ καλά. Έτσι οι πε­ρισ­σό­τε­ροι νοι­κιά­ζουν δεύ­τε­ρο χέρι, ένα δω­μά­τιο η ένα χώρο συ­νή­θως μαζί με άλ­λους. Πλη­ρώ­νουν υπέ­ρο­γκα ποσά ακόμη και τρι­πλά­σια από τις τρέ­χου­σες τιμές για ένα δια­μέ­ρι­σμα. Σ αυτή την κα­τά­στα­ση ένα από τα πιο ανί­ε­ρα εγκλή­μα­τα για ένα Σου­η­δό επι­τε­λέ­στη­κε από την διοί­κη­ση της Κτη­μα­τι­κής Υπη­ρε­σί­ας που πα­ρά­καμ­πτε την σειρά και έδινε δια­με­ρί­σμα­τα, με­ρι­κά αφού τα ανα­καί­νι­ζε κιό­λας, σε δι­κούς της συγ­γε­νείς αλλά και πο­λι­τι­κούς, συν­δι­κα­λι­στές και άλ­λους πα­ρά­γο­ντες υψηλά ιστά­με­νους. Η Διοί­κη­ση αντι­κα­τα­στά­θη­κε.

–Αστυ­νο­μία.

Εκτύ­πω­ση δια­βα­τή­ριων αξίας 76 εκ. ευρώ δό­θη­κε σε εται­ρία «κολ­λη­τών» της επι­τρο­πής αξιο­λό­γη­σης. Συ­νε­λή­φθη­σαν 2 στε­λέ­χη της Αστυ­νο­μί­ας.

–Υπουρ­γείο Με­τα­φο­ρών

Η πρό­ε­δρος του Ορ­γα­νι­σμού Τη­λε­πι­κοι­νω­νιών έδωσε με απευ­θεί­ας δια­γω­νι­σμό! (δεν ήξερε καλά τον Νόμο λέει) στην IBM όλη την δια­χεί­ρι­ση των τη­λε­πι­κοι­νω­νί­ων. Η ΕΥΠ τρα­βού­σε τα μαλ­λιά της γιατί πα­ρα­δό­θη­καν λί­στες υπάλ­λη­λων της μυ­στι­κής αστυ­νο­μί­ας η και αστυ­νο­μι­κών που ήταν σε απο­στο­λές. Αντι­κα­τα­στά­θη­κε η Διοί­κη­ση, Δυο υπουρ­γοί και η προ­σω­πι­κή γραμ­μα­τέ­ας του πρω­θυ­πουρ­γού! Γλύ­τω­σε έτσι και την μομφή που τους ετοί­μα­ζε η αντι­πο­λί­τευ­ση.

-Συμ­βού­λιο Με­τα­φο­ρών.

Πιά­στη­καν υπάλ­λη­λοι του να δω­ρο­δο­κού­νται από εται­ρία δια­γράμ­μι­σης των δρό­μων για να πα­ρα­ποιούν τα στοι­χεία των μέ­τρων που δια­γραμ­μί­ζο­νταν υπέρ της εται­ρεί­ας.

Κα­θό­λου αφε­λείς δεν είναι οι Σου­η­δοί όπως λέει η Ulla Andrén. Είναι απλά και­νούρ­γιοι στα κόλπα και πιά­νο­νται για μι­κρο­πο­σά.
Τα σκάν­δα­λα θα συ­νε­χί­σουν γιατί πη­γαί­νουν μαζί με την έν­νοια του εύ­κο­λου χρή­μα­τος, χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό του κα­πι­τα­λι­σμού. 
Τους πο­νά­ει βέ­βαια που δεν είναι όπως συ­νή­θι­σαν να λένε για την χώρα τους, ότι είναι πρό­τυ­πο ηθι­κής και ο ομ­φα­λός της γης στην ηθι­κο­λο­γία.

_______________________________­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­__

Πάνος Αλε­πλιώ­της Δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος Πυ­λαί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης 87/90 και 99/2002. Αντι­δή­μαρ­χος Πυ­λαί­ας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Ερ­γά­στη­κε σαν γε­ω­λό­γος, πε­ρι­βαλ­λο­ντο­λό­γος και χω­ρο­τά­κτης. Από το 2011 δια­μέ­νει στην Σου­η­δία στην πόλη Σβεγκ του δήμου Χερ­γιε­ντά­λεν και ερ­γά­ζε­ται ως διευ­θυ­ντής τε­χνι­κών και κοι­νω­νι­κής υπο­δο­μής.