Ο λαός πληρώνει το σχεδιασμό 

κυβέρνησης - Περιφέρειας για τα απορρίμματα

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ). Πρόκειται για άλλη μια απόφαση που προωθεί την εμπορευματοποίηση των αποβλήτων φορτώνοντας νέα βάρη στους εργαζόμενους.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων υπήρχαν μάλιστα αρκετές στιγμές έντασης (ιδιαίτερα στην εισήγηση) μεταξύ συμβούλων της περιφερειακής διοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ και κατοίκων από τη Φυλή, το Μαραθώνα και το Γραμματικό που βρέθηκαν στο χώρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των εντάσεων που υπήρξαν, ήταν η στιγμή που ο εισηγητής του θέματος, Αθ. Αναγνωστόπουλος, σημείωσε πως «συνεργαζόμαστε με τις τοπικές κοινωνίες για το θέμα» και οι κάτοικοι απάντησαν με το αίτημά τους: «α κλείσει η χωματερή στη Φυλή τώρα. Αυτό λέγατε...». 
Η συζήτηση για το νέο ΠΕΣΔΑ χαρακτηρίστηκε ως γενικόλογη και αόριστη από μαζικούς φορείς των παραπάνω περιοχών που πήραν το λόγο. Σημειώνεται ότι στην εισήγηση δεν αναφέρεται πού χωροθετούνται νέες μονάδες, ενώ αναφέρονται ως λύσεις η ενημέρωση του κοινού και των τοπικών αρχών, η διαλογή στην πηγή και άλλα. Παρ' όλα αυτά, στόχος της περιφερειακής διοίκησης είναι να συνεχίσει να λειτουργεί η Φυλή (τουλάχιστον μέχρι το 2019) και η δημιουργία νέων χώρων ΧΥΤΥ, άγνωστο πού.
Οι εκλεγμένοι με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» περιφερειακοί σύμβουλοι, που καταψήφισαν τις προτάσεις, στις τοποθετήσεις τους τεκμηρίωσαν τον αντιλαϊκό χαρακτήρα και του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη διαχείριση των αποβλήτων που προωθούν από κοινού η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και οι διοικήσεις της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ των ΣΥΡΙΖΑ - ΛΑΕ.
Στην τοποθέτησή του, ο Γιάννης Μανουσογιαννάκης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και περιφερειακός σύμβουλος, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός είναι αντιλαϊκός, καθώς επιλέγονται μέθοδοι που υπηρετούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα και καλείται ο εργατόκοσμος, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, από το λεηλατημένο εισόδημά τους να ξαναπληρώσουν για την αποκομιδή, την επεξεργασία, την τελική διάθεση των απορριμμάτων. Πρόσθεσε ότι είναι αντιλαϊκός γιατί διατηρούνται οι επιβλαβείς εγκαταστάσεις στην υπερκορεσμένη Φυλή, που επιβαρύνουν την υγεία των φτωχών λαϊκών στρωμάτων που κατοικούν στη Δυτική Αθήνα και το Θριάσιο.
Ο Γ. Μανουσογιαννάκης ανέλυσε διεξοδικά τις θέσεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για τη διαχείριση των αποβλήτων, κάνοντας καθαρό ότι αυτές «πατούν» στη συνολικότερη αντίληψη του ΚΚΕ για την οργάνωση της κοινωνίας, δηλαδή στην αντίληψη ότι «η διαχείριση των απορριμμάτων με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον, στην υγεία του λαού, στους φυσικούς πόρους, στο λαϊκό εισόδημα, μόνο στο πλαίσιο ενός άλλου, ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης, με λαϊκή εξουσία και οικονομία, μπορεί να εξασφαλιστεί. Η φιλολαϊκή λύση προϋποθέτει εξουσία και οικονομία που καταργεί τις αιτίες που δημιουργούν και οξύνουν τα σημερινά προβλήματα, που δημιουργεί τις στέρεες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της χώρας προς το συμφέρον της εργατικής τάξης, όλων των λαϊκών στρωμάτων, δημιουργών του κοινωνικού πλούτου. Τέτοιες προϋποθέσεις είναι: Ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός, ο ενιαίος κρατικός φορέας κατασκευών που θα υλοποιεί φιλολαϊκά έργα, η κοινωνική κρατική ιδιοκτησία στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, η κρατική ιδιοκτησία στη γη και στις τεχνικές υποδομές, ο εργατικός - λαϊκός έλεγχος, η εργατική - λαϊκή εξουσία».