Ρεπορτάζ από μια πορεία από Cogito ergo sum κ Ατέχνως